Duurzaam produceren

De term ‘duurzaam produceren’ heeft door veelvuldig gebruik en misbruik een groot deel van zijn betekenis verloren. Graag maken wij daarom zo concreet mogelijk hoe duurzaamheid een rol speelt binnen ons productieproces. Daarnaast kijken wij samen met onze afnemers welke rol de producten vervullen in de keten en hoe wij gezamenlijk vorm kunnen geven aan de verdere verduurzaming door continue te kijken naar de vijf verbeterrichtingen Reduce, Reuse, Recycle, Redesign en Renew.

REDUCE. Onze industrie is in staat verpakkingen steeds lichter en efficiënter te maken. We zullen ons daarom blijven inspannen om deze ontwikkeling door voortdurende innovatie te continueren en waar mogelijk te versnellen. Door innovatief onderzoek heeft dit de afgelopen jaren geleid tot steeds efficiëntere blendings van grondstoffen die downgauging mogelijk maken. Dat wil zeggen dat we bij gelijkblijvende sterkte en andere gevraagde eigenschappen een steeds dunnere folie weten te produceren. Die besparing op grondstoffen maakt een minder intensief – dus duurzamer – winningsproces mogelijk.

REUSE. Op diverse plekken worden herbruikbare verpakkingen, retourverpakkingen en -systemen geproduceerd. Daarnaast gaan onze specialisten de verpakkende industrie deskundig ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van nieuwe herbruikbare verpakkingen.

RECYCLE. Bij het inzamelen worden acties in gang gezet en gecontinueerd om de respons zo hoog mogelijk te maken. Alleen de materialen waar een markt voor is moeten worden uitgesorteerd. We richten ons op acties om het aandeel kunststoffen van eenzelfde kwaliteit, de mono-stromen, bij sortering te maximaliseren en het aandeel van de laagwaardige zogenoemde mix-fractie zo gering mogelijk te houden. Ons instel- en omstelafval gaat grotendeels naar een specialistisch recyclebedrijf die de kunststof weer afbreekt tot grondstofgranulaat, geschikt voor hergebruik. Voor polyethyleen (PE) dat niet gerecycled kan worden is verbranding een acceptabel alternatief. Polyethyleen is een aardolieproduct met een hoge calorische waarde en is daarmee een gewilde brandstof voor de vuilverbrandingsovens. In Nederland wordt momenteel 50% van de op de markt gebrachte kunststof verpakkingen gerecycled. Een juiste recyclingtechniek kan zorgen voor een lagere milieudruk dan materiaal op fossiele basis.

REDESIGN. Het stimuleren van nieuwe ontwerpen die het hergebruik van verpakkingen mogelijk maken, minder materiaalgebruik vragen en die de mogelijkheid van recycling verhogen. AVI kijkt samen met de ketenpartners of men duurzame (verpakkings)concepten kan ontwikkelen.

RENEW. Op het vlak van vervangen van fossiele grondstof door biobased grondstoffen, zijn er aansprekende projecten gerealiseerd. Ook AVI heeft reeds aansprekende duurzame hernieuwbare producten geïntroduceerd. Naast polyethyleen maakt AVI het mogelijk te kiezen voor bioplastics. Wij merken hierbij op dat beide ‘groene alternatieven’ nog volop in ontwikkeling zijn en de meningen over de positieve effecten ten aanzien van het milieu verschillen. In de afgelopen periode is een brede discussie ontstaan over de vraag of en hoe het gebruik van biologisch afbreekbare (ook wel composteerbare) kunststof verpakkingen, in het kader van een circulaire economie kansen biedt voor producenten en importeurs die verpakte producten op de markt brengen. Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) krijgt hierover vragen van bedrijven. Om antwoord te geven op deze vragen, heeft het KIDV een factsheet gemaakt over biologisch afbreekbare kunststof verpakkingen welke hier te downloaden is. AVI volgt de ontwikkelingen op dit gebied op de voet.